SZAKVÁLASZTÓ  

Dunaújvárosi Egyetem - Gazdaságinformatikus

Gazdaságinformatikus BSc szak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2015-09-01) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Közgazdaságtan I.
Számítástudomány alapjai I.
Matematika I.
PC-k és perifériák
Bevezetés a programozásba
Információrendszerek fejlesztése I.
Testnevelés I.
∑ 30 kredit
2. félév
Matematika II.
Számítástudomány alapjai II.
Számvitel alapjai
Operációs rendszerek I.
Szabadon választható
Programozás I.
Angol I.
Testnevelés II.
∑ 30 kredit
3. félév
Vállalatgazdaságtan II.
Adatbáziskezelés
Számítógép- és távközlési hálózatok
Pénzügytan alapjai
Programozás II.
Számítógép architektúrák
Angol II.
Testnevelés III.
∑ 30 kredit
4. félév
Operációs rendszerek II.
Szoftverfejlesztési technológiák
Mesterséges intelligencia alapjai
Adatbiztonság, adatvédelem
Szabadon választható
Általános és gazdasági statisztika
Angol III.
Testnevelés IV.
∑ 30 kredit
5. félév
Operációkutatás I.
Menedzsment
Információrendszerek fejlesztése II.
Munkába állást segítő ismeretek (angolul)

Inteligens szervezet
Rendszerszimuláció
Szakmai választható 1.
∑ 30 kredit
6. félév
Döntéselmélet, döntési módszerek
Információrendszerek fejlesztése III.

Informatikai projektvezetés és gyakorlat
Többváltozós elemzés
Elektronikus- és mobil alkalmazások
Szakmai választható 2.
∑ 30 kredit
7. félév
Szakdolgozat
Szakmai gyakorlat
Vállalatirányítási rendszerek A
Államigazgatási és jogi ismeretek

Informatikai rendszerek minőségbiztosítása és auditja
∑ 30 kredit
TCS
Szakmentóri óra I.
Szakmentóri óra II.
Tűzvédelem I.
Munkavédelem
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Mobilkommunikáció
Internet technológiák
Számvitel elemzés
SAP alapjai
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Banki információs rendszerek
Web programozás
Adatbányászat
SAP üzemeltetése
SAP programozása